Het buurtinformatiesysteem Almelo: Opzet en uitwerking