Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken