Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven