Eindrapport van de ad-hoc werkgroep drempelonderzoek