Reconstructie van de aardkorst met tomografie (Reconstruction of the earth’s crust by tomography)