Een keerpunt in de produktie: De ontwikkeling van de voorraad - de bouwopgave 1949-2009