Reproductie zouttoestand getijrivieren (III): Theoretische grondslagen getijgootonderzoek