Een kostenmodel voor de bouw van het middenschip in offer