Dynamic traffic assignment model for inland waterway freight transport - Dynamisch verkeersopdrachtmodel voor het binnenvaartvervoer