Bijdrage tot de kennis van de oxydatie met organische perzuren