Schema van een fabriek voor de bereiding van azijnzuur uit aethyn, voorafgegaan door de bereiding van deze grondstof