Over den invloed der zelfinductie in telephoongeleidingen