Spankrachtstudie, deelrapport 3: Hydraulische effecten van maatregelen bovenrivierengebied