Globale indicatie van het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden