Stagiëre HTS Cavitatie; literatuurstudie en proefnemingen. (Deel I)