Voortschrijdend Onderzoek Programma: Voorstel voor generiek kustonderzoek 2001 (definitief plan)