Klepstuw in de Zandley bij Cromvoirt: Bepaling van de afvoerkrommes