Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel II modelonderzoek met drukstootbelasting