Stedelijk waterbeheer en drinkwaterwinning: Verkenning van de haalbaarheid van stedelijke drinkwaterwinningen