Algemene toelichting blokkendoos PKB: PKB-studie deelrapport D