Orienterend onderzoek naar de maatbeheersing in de scheep