Erosie rond platformpoten ten gevolge van stroom en brekende golven