Enige beschouwingen betreffende modelproeven met bulbstev