Een verbeterd semi-stochastisch model voor wondheling onder infectie