Een vaste zandlosinstallatie voor het lossen van duwbakken. (4de-jaars opdracht) Constructieve uitwerking van 4de-jaars. (5de-jaars opdracht)