Stormvloedkering Oosterschelde - belasting in gesloten toestand en bij falende kering: Oriënterend onderzoek scheve golfaanval