Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten: Stromingsweerstand in open waterlopen met een alluviale bedding