Biologische sedimentatie van gesuspendeerd slib en sedimentstabilisatie