Het wetenschappelijk onderzoek van de voortstuwing van schepen