Aangroeiing op een Thomson meetschot: Bepaling van de meetfouten