Source listings van de programmatuur voor de berekening van weerstand, trim en inzinking van planerende schepen, gebaseerd op metingen aan een systematisch gevarieerde serie modellen