Toepassing volumetrische berekeningswijze van de kustlijnligging ten behoeve van het kusthandhavingsbeleid