Het toepassen van complexe methodes voor het schatten van afgeleiden