De acetyleering van nitrophenolen onder den invloed van eenige katalysatoren