Een vergelijking van berekende en gemeten bewegingen van een scheepsmodel in scheve golven bij voorwaartse snelheid nul