Enkele bijzonderheden van de Hollansche Motor-Reddingbooten