Op weg naar efficiënte informatiestromen (summary)