Spinakerkering: Oriënterend onderzoek, verslag modelonderzoek