Toepassing optimalisatietechnieken in het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeheer in Nederland