Spankrachtstudie, deelrapport 11: Groene rivieren: mogelijkheden voor toepassing: een handreiking