Maeslant kering: Onderzoek met behulp van een sectiemodel - optimalisatie vormgeving sectordeur - drukmetingen op drempel en sectordeur