Causaal onderzoek op de relatie tussen mobiliteit en ruimte