Archief van het Presidium van de Universiteitsraad: Lijst van acties en Besluiten (1997)