Beoordeling bewegingsgedrag in het voorontwerp + Bijlagen