Invloed van bermen op de oploop van regelmatige golven: Verslag modelonderzoek