Optimalisatietechnieken in kwantitatief en kwalitatief waterbeheer