Micro-elektronica, de grafische industrie en uitgeverijen: Deelstudie van micro-elektronica in beroep en bedrijf; balans en verwachting