Meten en modellen fase 2, deel C: Naar een 72 uursvoorspelling voor de SVSD: analyse en aanzet van een plan van aanpak