Toetsing van de haalbaarheid en optimalisatie van een nieuw kraanconcept (summary)