Toepassing van RFID bij statische en dynamische positiebepaling (summary)